VÄLKOMMEN


visa varandra värme

Vi kommer att ge er toner att dansa till

Färger att glädja era ögon och väcka i er

Elden från förr

Låt den brinna

Spinna runt er snurrande kropp

Fånga en gnista på tungan

Och förlora er i älvornas dans inpå morgonens timmar

Solen spräcker nattens mörker

Ljummet vatten mot din hud

Doften av skog

Som växer obönhörligt

Spräcker stadens mörker

Tänder framtidens gnista

I era hjärtanVandra med oss genom dimman
Från betongens kalla gråhets bördiga jord
Till skogen där trollen
Blinkar mot dig mellan grenarna

/ÄLVDANSEN CREW